Fibonacci talserie och nummer

Fibonacci talserie är en följd av nummer som börjar med 0 och 1. Varje enskilt nummer är summan av de båda tidigare numren. Fibonacci sequence är en universiell talserie som kan hittas och användas även i forex trading och valuta handel.

Forex Trading & Fibonacci

Användandet av Fibonacci inom forex trading handlar om att veta när och var en marknad ändrar riktning. Inom talserien hittas återkommande ratio. Dessa kan hittas i varje sekvens efter den sjunde. Detta ratio är 0.618 och 1.618, även kallat det "gyllene snittet". Kvadratroten av dessa två ratio är 786 och 1.27 och dessa nummer återkommer ofta inom forex trading. 

Följande ratio är viktiga för forex trading: .236, .382, .500, .618, .786, 1.27, 1.618, and 2.618. Dessa ration kan brytas ner i två grupper: "Retracement levels" (.236, .382, .500, .618, and .764) och "Exension levels" (0, .382, .618, 1, 1.382, and 1.618).

Som tidigare nämnts så handlar användandet av Fibonacci inom forex trading om att förutse när och var en marknad vänder. När värdet på en vara/valuta ökar så agerar ratio som motstånd. När värdet sjunkar agerar ratio som ett stöd. Det är viktigt att vänta tills trenden är färdig och om så inte är fallet så måste ni hitta en trend inom andra tidsramar för varje specifik vara eller valuta. Många traders använder ovan nämnda viktiga ratio för att förutspå vändningar i trender och då plocka hem vinster innan värdet vänder.

Fibonacci talserie och valutahandel forex

Fibonacci talserien och dess nummer/ratios används inom en mängd olika område, i allt från naturen till forex trading, valuta handel och andra ekonomiska område. Själva konceptet är inte så svårt och handlar i stort om stöd och motstånd för olika trender.