Handel akcjami finansowymi

Akcje finansowe stanowią przedmiot obrotu na giełdzie papierów wartościowych. W Polsce handel akcjami tego typu odbywa się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Można je jednak kupować oraz sprzedawać także na innych giełdach.

skilling logo

Skilling

4
Konto demo: Yes
Minimalny depozyt 200
-
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, gdy handluje kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał narażony jest na ryzyko.
plus500 logo

Plus500

4.5
Konto demo: Yes
Minimalny depozyt 500 zł
-
77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.
avatrade logo

AvaTrade

4.5
Konto demo: Yes
Minimalny depozyt 400 zł
-
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami obciążonymi wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy na skutek stosowania dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, obracając kontraktami CFD za pośrednictwem tego usługodawcy.
eToro Logo

eToro

4.5
Konto demo: Yes
Minimalny depozyt $200
-
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, 78% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i zastanowić się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.
easyMarkets logo

easyMarkets

4
Konto demo: Yes
Minimalny depozyt 400 zł
-
Handluj Odpowiedzialnie: Kontrakty CFD i opcje to złożone instrumenty obarczone wysokim ryzykiem utraty kapitału ze względu na dźwignię. 74% kont inwestorów indywidualnych u tego operatora wykazuje straty przy inwestycjach w kontrakty CFD.
markets.com logo

Markets.com

4
Konto demo: Yes
Minimalny depozyt 1 000 zł
-
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 73,9% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Czym jest handel akcjami finansowymi?

Wśród nich wymienić należy słynne giełdy: NASDAQ OMX, London SE Group, Deutsche Börse, TMX Group i Six Swiss Exchange. Dla inwestorów handel akcjami odbywa się albo indywidualnie (bezpośrednio z wykorzystaniem usług brokera), albo za pośrednictwem funduszu inwestycyjnego. Jednakże należy wiedzieć, że w tym drugim przypadku to nie my decydujemy, które akcje (jakich spółek) zakupimy.

Handel akcjami finansowymi odbywa się na rynku regulowanym, a zatem zgodnie ze ściśle ustalonymi regułami. W obrocie akcjami biorą de facto udział trzy podmioty, ponieważ poza inwestorami jest także giełda (piszemy o tym poniżej).

Rynek regulowany (giełdowy) pod tym względem znacząco różni się od rynku pozagiełdowego, gdzie transakcje zawierane są bezpośrednio pomiędzy uczestnikami rynku.

Na rynku pozagiełdowym handluje się przede wszystkim kontraktami różnicowymi CFD na akcje finansowe, czyli instrumentami pochodnymi. Kontrakt na różnicę kursową pozwala spekulować na cenie akcji, ale nie stanowi, w odróżnieniu od giełdy, dokumentu potwierdzającego ich fizyczne nabycie.

Jak prowadzić handel akcjami finansowymi?

Giełda stanowi podmiot, który umożliwia handel akcjami według ściśle ustalonych reguł. Na giełdzie obowiązuje regulamin, a jej działalność podlega kontroli Komisji Nadzoru Finansowego.

Handel akcjami na GPW można prowadzić w dwojaki sposób: indywidualnie albo za pośrednictwem funduszu inwestycyjnego. Handel indywidualny pozwala na podejmowanie świadomych decyzji dotyczących kupna i sprzedaży na podstawie posiadanych przez siebie danych rynkowych.

Z kolei handel za pomocą funduszu to oddanie decyzji dotyczącej transakcji funduszowi inwestycyjnemu. Wówczas o tym, które akcje kupić, a które sprzedać, decyduje doświadczony makler. W dalszej części opowiemy o usługach brokera.

Wybierz brokera i otwórz konto

Broker, jako pośrednik pomiędzy inwestorem i giełdą, stanowi kluczowy element w handlu akcjami. Nie tylko umożliwia on założenie konta inwestycyjnego, lecz także daje dostęp do platformy transakcyjnej. Na takiej platformie możesz dokonywać zleceń, ale też sprawdzać kluczowe dane rynkowe.

Na naszej stronie znajdziesz ofertę kilku renomowanych brokerów, którzy udostępniają platformę transakcyjną, będąc przy tym jednocześnie partnerami do inwestowania i handlu na giełdzie.

Wszyscy nasi brokerzy podlegają rzecz jasna Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), a dodatkowo posiadają system gwarancji finansowych zabezpieczających wypłaty dla inwestorów. Pośrednicy oferują ponadto niskie prowizje.

Zakup akcji finansowych

Aby zacząć obracać akcjami finansowymi należy założyć rachunek maklerski. Musisz wiedzieć, że rachunek taki dzieli się na dwa subkonta. Pierwsze z nich przeznaczone jest na zakup akcji, a na drugie spływają pieniądze z ich sprzedaży.

Kupno akcji (podobnie zresztą jak sprzedaż) jest obłożone prowizją. W przypadku zakupu akcji online broker pobiera 0,2 do 0,4% wartości nabywanych walorów.

Dopełniając formalności, za każdym razem decydujemy o tym, jakiej spółki akcje nas interesują, jaki mamy limit cenowy oraz ilościowy. W dalszej części powiemy Ci, jak wygląda handel akcjami finansowymi.

Jak handlować akcjami finansowymi

Handel akcjami finansowymi zasadza się na kupowanie papierów wartościowych, gdy ich cena obniża się oraz na ich zbyciu, gdy zyskują na wartości. Oczywiście jest to mocno skomplikowane, ponieważ ruchy cenowe akcji spółek są często bardzo dynamiczne.

W handlu akcjami (zwłaszcza dokonywanym indywidualnie) liczy się zatem nie tylko wiedza, ale i ograniczanie ryzyka. Pamiętaj też, że handel akcjami na giełdzie prowadzi do rzeczywistego kupna papierów wartościowych, a nie tylko do spekulacji ceną.

Ten drugi rodzaj inwestowania oferuje rynek pozagiełdowy i kontrakty CFD. Jak to wygląda w praktyce? O tym przeczytasz poniżej.

Jak handlować akcjami finansowymi na kontraktach CFD?

Handel akcjami może być prowadzony na rynku regulowanym (na giełdzie), czy na rynku nieregulowanym (pozagiełdowym). Na giełdzie dochodzi do fizycznego kupna i sprzedaży papierów wartościowych za pośrednictwem brokera.

Tymczasem na rynku pozagiełdowym mamy tylko dwóch uczestników transakcji, z których jeden to wspomniany broker. To właśnie z nim zakładamy się o ruch cen akcji spółek – akcji, których jednak nie kupujemy.

Kupno to otwarcie pozycji długiej, a sprzedaż – otwarcie pozycji krótkiej. Transakcji można też dokonywać za pomocą dźwigni, o czym piszemy dalej.

Poniżej znajdziesz listę najlepszych brokerów do handlu akcjami finansowymi

Dźwignia finansowa

Dźwignia to charakterystyczny element kontraktów różnicowych CFD, który pozwala na maksymalizację zysku. Lewar można także stosować przy spekulacji kontraktami różnicowymi na akcje. Ale z użyciem dźwigni należy bardzo uważać, ponieważ działa ona jak miecz obosieczny.

Przykładowo, w przypadku dźwigni 10:1 mamy możliwość zainwestowania dziesięciokrotnie wyższego kapitału niż ten, którym dysponujemy. W takim przypadku ryzykujemy jednak swoim majątkiem aż do dziesięciokrotności zainwestowanego kapitału, jeśli coś pójdzie nie tak.

Na stronach brokerskich powszechnie udostępniana jest informacja, że lewarowane kontrakty CFD przynoszą straty nawet 70-80% inwestorów. Trzeba więc być ostrożnym.

Zysk

Handel akcjami może przynieść dwa rodzaje zysku. Przede wszystkim posiadacz aktualnych akcji spółki otrzymuje dywidendę. Pewnie nie trzeba Ci tego tłumaczyć, ale gwoli przypomnienia powiemy, że dywidenda stanowi część zysku spółki, która wypłacana jest właśnie posiadaczom akcji.

Poza tym mamy także zysk kapitałowy z akcji finansowych. Powstaje on poprzez zakup akcji po niższej cenie i ich sprzedaż po wyższej cenie. Inwestorom często zależy na osiąganiu zysku kapitałowego, ale spółkom zależy zazwyczaj na tym, aby akcjonariusze zachowali kupione akcje. To właśnie dlatego kuszą ich wypłatą solidnej dywidendy.

Handel akcjami finansowymi: porady

Gra na giełdzie jest niezwykle kusząca, ale też i niebezpieczna. Dlatego początkujący inwestorzy indywidualni muszą pamiętać o kilku podstawowych zasadach.

Przede wszystkim nie należy przystępować do handlu akcjami z wykorzystaniem wyższego kapitału niż ten, którym dysponujemy. Oznacza to, że przynajmniej na początku przygody z giełdą nie powinieneś zaciągać żadnych pożyczek na kupno akcji.

Poza tym inwestowanie na GPW oznacza ciągłe uczenie się. Trzeba regularnie zbierać dane dotyczące spółek i je skrzętnie analizować. O tym, co wpływa na cenę akcji, przeczytasz już za chwilę.

Zobacz, co wpływa na ceny akcji finansowych

Notowania akcji spółek są niezwykle dynamiczne. Na ich ceny wpływają przede wszystkim dane makroekonomiczne, w tym m.in. wysokość PKB, wskaźnik inflacji, wskaźnik inwestycji czy wysokość stóp procentowych.

Ale to nie wszystko – na wysokość cen akcji oddziałują też w dużej mierze tzw. czynniki fundamentalne. Są to: zysk wypracowany przez spółkę, zysk na jedną akcję oraz wysokość wypłacanych akcjonariuszom dywidend.

Dobrze rokujące przedsiębiorstwo to takie, które z roku na rok wypracowuje coraz większy dochód. Z wysokością wypłacanych dywidend łączy się jedna ze strategii tradingowych, o czym opowiemy Ci poniżej.

Wybierz strategię w handlu akcjami finansowymi

Jak wspomnieliśmy wcześniej, z wysokością dywidendy łączy się jedna ze strategii w tradingu akcjami finansowymi. Jest to tzw. strategia dywidendowa, która zakłada, że warto inwestować w akcje spółki wypłacającej wysokie dywidendy.

Dla wielu inwestorów jest to oczywista oznaka tego, że sytuacja w spółce jest stabilna. W końcu gdyby kondycja finansowa nie była dobra albo bardzo dobra, to spółka nie wypłacałaby akcjonariuszom regularnych, wysokich dywidend.

Zastosowanie strategii dywidendowej nie nastręcza inwestorom trudności, a ryzyko nie jest zbyt wysokie. Dynamika zysku kształtuje się z kolei na poziomie średnim.

Inną ciekawą strategią handlu akcjami jest tzw. strategia value investing. Ta strategia polega na inwestowaniu w akcje finansowe, których wartość jest szczególnie atrakcyjna względem ich ceny rynkowej.

W celu oszacowania wartości akcji zestawia się całkowity majątek danej spółki ze zagregowaną ceną rynkową wszystkich akcji.

Może się okazać, że wartość wyemitowanych akcji jest niższa, niż wartość księgowa spółki. A to może oznaczać, że spółka jest niedowartościowana oraz że jej akcje za niedługo mogą poszybować w górę. W dalszej części przeczytasz, na czym polegają pozycje długie i krótkie na akcjach.

Zdecyduj czy otworzyć pozycję długą, czy krótką

Zajęcie pozycji długiej na akcjach to gra na giełdzie z nadzieją na wzrosty. I odwrotnie – zajęcie pozycji krótkiej to z kolei gra na giełdzie z nadzieją na spadki. O wiele łatwiej trzymać się tej pierwszej strategii, dlatego polecamy ją przede wszystkim początkującym inwestorom. Dlaczego?

Bo o wiele prościej przy otwarciu długiej pozycji na wzrost jest przewidzieć skutki. Do zajęcia pozycji długiej na akcjach powinny zachęcić m.in. dobre dane finansowe spółki, sprzyjająca `koniunktura oraz dynamiczny rozwój konkretnej branży. Niezależnie jednak od zajętej pozycji, powinieneś zawsze pamiętać o zabezpieczaniu swoich inwestycji. Przeczytaj jak to zrobić.

Wyznacz sobie limity

Handel na giełdzie to nie zabawa, a gra prawdziwymi pieniędzmi o prawdziwe pieniądze. W związku z tym każdy inwestor musi się nauczyć odpowiednio zarządzać ryzykiem. Do tego celu służy m.in. zlecenie stop-loss.

Narzędzie to, dołączane do głównej pozycji, pozwala ją zamknąć w momencie przekroczenia pewnego pułapu cenowego. Zlecenie to uruchamia się automatycznie, co przyda się szczególnie młodym inwestorom, których ponosi czasem fantazja, i którzy nie potrafią zamknąć stratnej pozycji w odpowiednim momencie.

Stop-loss to zatem istotny element zarządzania ryzykiem, którego w tradingu nie brakuje. A o ryzyku więcej przeczytasz poniżej.

Handel akcjami finansowymi: ryzyko

Handel akcjami finansowymi dla wielu inwestorów stanowi fascynującą przygodę i pozwala na znaczne pomnożenie kapitału. Ale trading ten wiąże się też z ryzykiem, zwłaszcza dla początkujących, nieobeznanych z giełdą inwestorów.

Ceny akcji są bardzo dynamiczne, a wpływają na nie różnorodne czynniki, które nie zawsze da się do końca przewidzieć. Szczególnie ryzykowne jest granie na spadki, czyli otwieranie pozycji krótkich. Jednak ekspozycję na ryzyko można nieco zmniejszyć.

Do pierwszych sposobów należy wspomniane wyżej zlecenie stop-loss. Drugim natomiast jest zabezpieczenie inwestycji odwrotnym do niej kontraktem różnicowym CFD na rynku pozagiełdowym.

Handel akcjami finansowymi: podsumowanie

Giełda to niezwykle fascynujący świat, w którym można dokonywać zyskownych transakcji kupna/sprzedaży. Inwestowanie w akcje finansowe jest szczególnie lubianym przez inwestorów rodzajem tradingu, który opiera się na kondycji finansowej poszczególnych spółek.

Handlu akcjami nie można jednak prowadzić zupełnie samodzielnie. Z pomocą przychodzą brokerzy. Trzeba również zdecydować, czy zlecenie dokonania transakcji składamy indywidualnie, czy też za pośrednictwem funduszu inwestycyjnego.

W tym drugim przypadku mamy możliwość skorzystania z wiedzy ekspertów, ale nie możemy samodzielnie decydować o swoich środkach. Handel akcjami wiąże się z ryzykiem, ale też z obietnicą sporego zysku.