AUD/JPY

Rynek forex (ang. Foreign Exchange Market, międzynarodowy rynek wymiany walut) stwarza wiele możliwości inwestycyjnych. Jedną z nich jest handel parami…

skilling logo

Skilling

4
Konto demo: Yes
Minimalny depozyt 200
-
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, gdy handluje kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał narażony jest na ryzyko.
plus500 logo

Plus500

4.5
Konto demo: Yes
Minimalny depozyt 500 zł
-
77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.
avatrade logo

AvaTrade

4.5
Konto demo: Yes
Minimalny depozyt 400 zł
-
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami obciążonymi wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy na skutek stosowania dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, obracając kontraktami CFD za pośrednictwem tego usługodawcy.
eToro Logo

eToro

4.5
Konto demo: Yes
Minimalny depozyt $200
-
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, 78% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i zastanowić się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.
easyMarkets logo

easyMarkets

4
Konto demo: Yes
Minimalny depozyt 400 zł
-
Handluj Odpowiedzialnie: Kontrakty CFD i opcje to złożone instrumenty obarczone wysokim ryzykiem utraty kapitału ze względu na dźwignię. 74% kont inwestorów indywidualnych u tego operatora wykazuje straty przy inwestycjach w kontrakty CFD.
markets.com logo

Markets.com

4
Konto demo: Yes
Minimalny depozyt 1 000 zł
-
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 73,9% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Rynek forex (ang. Foreign Exchange Market, międzynarodowy rynek wymiany walut) stwarza wiele możliwości inwestycyjnych. Jedną z nich jest handel parami walut. W tym artykule przyglądamy się parze AUD (dolar australijski) / JPY (jen japoński). Omawiamy między innymi zalety i ryzyka związane z handlem tą parą walutową.

Na czym polega handel parą walutową AUD/JPY?

Pary walutowe to ciekawy instrument inwestycyjny. Ponieważ ich wartość względem siebie ciągle się zmienia, można korzystać z wielu możliwości handlowych.

Możemy wyróżnić trzy rodzaje par walutowych:

  • Majors, w których bazą jest dolar amerykański i waluty największych światowych gospodarek. Są to m.in. EUR/USD, GPB/USD, USD/CFH.
  • Minors, inaczej zwane krzyżowymi (w parze krzyżują się główne waluty, ale bez dolara amerykańskiego). Przykładem może być para omawiana w naszym przewodniku, czyli dolar australijski / jen japoński.
  • Pary egzotyczne, najczęściej kupowane przez tych inwestorów, dla których jedną z walut jest waluta krajowa. Charakteryzują się niską płynnością. Są to na przykład: USD/SEK, USD/DKK, USD/PLN.

Para walutowa AUD/JPY wyraża siłę dolara australijskiego w stosunku do jena japońskiego. Każda para walut składa się z waluty bazowej i waluty kwotowanej. W tym przypadku dolar australijski jest walutą bazową, a jen japoński walutą kwotowaną.

Wartość jednej waluty względem drugiej określa kurs walutowy. Kurs pary AUD/JPY będzie spadał, gdy AUD (waluta bazowa) osłabnie względem JPY (waluta kwotowana). Gdy AUD (waluta bazowa) będzie się umacniała względem JPY (waluta kwotowana), kurs pary dolar australijski / jen japoński będzie rósł.

Wykres na żywo AUD/JPY

AUD/JPY – trochę historii

Dolar australijski jest oficjalnym środkiem płatniczym m.in. w Australii, Kiribati i Nauru. Jego symbolem jest A$. Nadzór nad walutą sprawuje Bank Rezerw Australii (Reserve Bank of Australia).

AUD jest walutą stosunkowo młodą. Oficjalnie wszedł do obiegu w 1966 roku, zastępując dotychczasowe funty, szylingi i pensy. Podczas konwersji płacono dwa dolary za jednego funta lub jednego dolara za 10 szylingów. Ustanowiono sztywny kurs dolara australijskiego do funta szterlinga – za jednego dolara płacono 8 szylingów, czyli 2,5 dolara za jednego funta. Ten sztywny kurs przestał obowiązywać, gdy zdewaluowano funta szterlinga wobec dolara amerykańskiego.

Jen japoński jest środkiem płatniczym w Kraju Kwitnącej Wiśni, i choć Japonia jest krajem o wielowiekowej tradycji, obecna waluta obowiązująca w tym państwie liczy sobie około 150 lat.

Do połowy XIX wieku japoński system środków płatniczych był bardzo niejednorodny. Sytuacja zmieniła się w latach sześćdziesiątych XIX wieku, gdy Japonia otworzyła się na świat i zaczęła wychodzić z głębokiej izolacji kulturowej. Zaistniała wtedy potrzeba wprowadzenia nowego systemu walutowego, który ułatwiłby wymianę międzynarodową. Pierwsze jeny wyprodukowano na początku lat siedemdziesiątych XIX wieku. Nazwa waluty – jen, która oznacza „coś okrągłego” została nadana w 1871 roku.

Jej wartość początkowo odnoszono do walut południowoamerykańskich, a następnie, po dewaluacji srebra, do dolarów amerykańskich i kanadyjskich. Początkowo wartość jena szacowano na około 0,5 USD, jednak wartość ta zaczęła szybko spadać (szczególnie w efekcie przegranej przez Japonię II wojny światowej). Ogromna inflacja spowodowała wycofanie z obiegu odpowiedników naszych groszy, czyli sennów i rinów, które po prostu nie miały żadnej wartości.

Istnieje wiele korzyści związanych z handlem parą dolar australijski / jen japoński. Są to m.in. możliwość dywersyfikacji portfela czy silna korelacja z innymi walutami. Na parę AUD/JPY silnie oddziaływają globalne wydarzenia gospodarcze, dlatego jest pewien stopień przewidywalności w szacowaniu jej wartości.

Czynniki oddziaływujące na parę AUD/JPY

Planując handel parą AUD/JPY należy brać pod uwagę między innymi dane makroekonomiczne, które dotyczą Australii i Japonii, wskaźniki dotyczące eksportu i działania związane z polityką monetarną. Trzeba bacznie śledzić poczynania RBA (Bank Rezerw Australii) oraz BoJ (Banku Japonii). Nieoczekiwane decyzje mogą spowodować dużą zmienność kursu walutowego AUD/JPY.

Ponieważ gospodarki Australii i Japonii są powiązane z gospodarką Stanów Zjednoczonych, wszelkie wydarzenia związane z USA mogą również mieć wpływ na notowania AUD/JPY. Warto także śledzić relacje jena japońskiego z chińskim juanem, a w przewidywaniu zachowań kursu korzystać z takich indeksów jak KOSPI, SET50 czy TOPIX.

Para AUD/JPY bywa także wrażliwa na nastroje inwestorów i ma silną korelację z surowcami, ponieważ właśnie z nimi mocno powiązany jest dolar australijski. Zwłaszcza ceny złota mogą znacząco oddziaływać na parę AUD/JPY, dlatego warto obserwować wszelkie zmiany cen tego surowca.

Znaczenie dolara australijskiego

W początkach rozwoju państwa australijskiego w obiegu był funt i miał wartość równą funtowi brytyjskiemu. Koncepcja wprowadzenia ujednoliconego systemu monetarnego pojawiła się w latach sześćdziesiątych XX wieku. Wraz z nowym systemem wprowadzono nową walutę, która do dziś nosi nazwę „dolar australijski”.

Banknoty AUD produkowane są na polimerze, przez co cechują się wyjątkową żywotnością. W przeciwieństwie do banknotów papierowych „plastikowe pieniądze” nawet po wypraniu nie rozpadają się. Ponadto są wyposażone w plastikowe okienko, w które wklejony jest obrazek holograficzny. To czyni australijskie środki płatnicze jednymi z najtrudniejszych do podrobienia.

AUD plasuje się w ścisłej czołówce rankingu popularności na rynkach forex. Ma duże znaczenie na światowych rynkach finansowych, a wynika to przede wszystkim z faktu, że gospodarka Australii należy do ścisłej światowej czołówki.

Wartość dolara australijskiego zależy od wielu czynników. Należy tu wymienić wskaźniki inflacyjne, dane dotyczące rynku pracy czy wskaźniki odnoszące się do kondycji sektora przemysłowego oraz sektora usług w innych krajach. Jak już wspominaliśmy, na dolara australijskiego silny wpływ ma także koniunktura w Chinach, co wiąże się z eksportem surowców do tego kraju. Gospodarka Australii bazuje na eksporcie surowców, takich jak złoto, miedź, nikiel, węgiel czy rudy żelaza, a ich ceny mają ogromny wpływ na notowania AUD.

Znaczenie jena japońskiego

Jen japoński jest jedną z najważniejszych walut w międzynarodowym systemie walutowym oraz najbardziej płynnych w inwestycjach na rynku forex.

Na rynku walutowym postrzegany jest jako waluta bezpieczna. W momentach szczególnej zmienności inwestorzy często uciekają się do jena z powodu pewności japońskich papierów skarbowych.

Gospodarka japońska wiąże się z wysoką stopą inflacji i oszczędności. Oznacza to, że Japonia mocno powiązana jest z innymi rynkami. Inwestycje na japońskim rynku walutowym są bardzo powszechne. Bank Japonii co miesiąc wydaje oświadczenie o polityce pieniężnej, obejmujące zmiany kursu walutowego. Jednocześnie towarzyszy temu często konferencja prasowa, podczas której szef Banku Japonii uzasadnia swoje decyzje. Warto mieć to na uwadze, by lepiej zrozumieć sytuację japońskiej gospodarki i kursu jena.

Inwestując w pary walutowe oparte na jenie, dobrze jest więc śledzić najważniejsze informacje dotyczące wskaźnika cen towarów i usług, Produktu Krajowego Brutto (PKB), różnicy między eksportem a importem czy bilansu handlowego (rozliczenie wartości towarów wyeksportowanych i zaimportowanych).

Za emisję pieniądza, prowadzenie polityki monetarnej, kontrolowanie wartości waluty i nadzorowanie systemu finansowego w Japonii odpowiedzialny jest Bank of Japan (Bank Japonii). Cechuje się sporą zależnością od działań rządu i stara się aktywnie realizować rządowe założenia. Prezes banku podejmuje strategiczne decyzje, na przykład te dotyczące stóp procentowych.

Strategie w handlu parą AUD/JPY na rynku forex

Celem wielu inwestorów jest zarabianie dużych pieniędzy i pewność, że dana inwestycja nie przyniesie strat. Jednak należy pamiętać, że każdy rodzaj handlu obarczony jest ryzykiem. Można je jednak zminimalizować, stosując odpowiednie strategie. Opracowanie odpowiedniej metody możesz oprzeć na:

  • Analizie fundamentalnej, gdzie należy przyglądać się takim czynnikom jak raporty ekonomiczne odzwierciedlające kondycję gospodarek Australii i Japonii, dane dotyczące PKB, bilansu handlowego, wskaźników inflacji, sytuacji na rynku pracy, stóp procentowych czy zmian w poziomie sprzedaży detalicznej.
  • Analizie technicznej, metodzie przewidywania ruchów cen na podstawie wykresów. Jej podstawą są dane historyczne (notowania) i założenie, że rynek opiera się na trendach.

Para AUD/JPY cieszy się dużą popularnością wśród inwestorów, stosujących strategię „carry trade”. Na skuteczne używanie tej strategii pozwala różnica stóp procentowych. Japonia ma niskie stopy procentowe, a Australia wysokie. W strategii „carry trade” inwestor sprzedaje walutę ze stosunkowo niskimi stopami procentowymi i wykorzystuje fundusze do kupna innej waluty z wyższymi stopami procentowymi. Trader zamierza więc realizować zysk za pomocą różnicy pomiędzy stopami procentowymi dwóch krajów.

AUD/JPY – kiedy handlować?

Para AUD/JPY jest tzw. „minor pair”, co oznacza, że cechuje się nieco mniejszą płynnością niż tak zwane „pary główne”. Dlatego trudno jest handlować tą parą w wybranym przez nas czasie.

Z optymalnych godzin handlu tą parą walutową zadowolone będą nocne marki, jako że godziny szczytu na rynkach australijskim i japońskim przypadają między 1 w nocy a 7 rano naszego czasu (CTE).

Oczywiście, jak wspominaliśmy, jednocześnie należy bacznie śledzić wszelkie publikacje danych ekonomicznych dotyczących gospodarek Australii i Japonii, informacje o klęskach żywiołowych, poczynania Banku Rezerw Australii i Banku Japonii, polityczne wydarzenia lokalne i globalne czy ceny kruszców. Warto też obserwować relacje tej pary z dolarem amerykańskim i chińskim juanem. Wszystko to może wpływać na zmienność pary AUD/JPY i wyznaczać dobre momenty inwestycyjne.

AUD/JPY – jak handlować?

Główną zaletą pary walutowej AUD/JPY jest stabilność. Parę tę często wybierają ci traderzy, którzy wolą handlować przy niewielkim ryzyku.

Handel parami walut opiera się na przewidywaniach. Również w przypadku pary AUD/JPY chodzi o umiejętne wyczucie sytuacji, w których walutę trzeba kupić bądź sprzedać. Przy oczekiwanym wzroście kursu walutowego kupujemy walutę bazową (AUD) a sprzedajemy walutę kwotowaną (JPY). Zajmujemy wtedy tak zwaną „pozycję długą”. W odwrotnej sytuacji, zajmujemy „pozycję krótką”, czyli wtedy, gdy spodziewamy się słabnięcia kursu. Powinniśmy wtedy sprzedać walutę bazową (AUD) i dokonać zakupu waluty kwotowanej (JPY).

Handlowanie parą AUD/JPY z pewnością ułatwi Ci skorzystanie z oferty odpowiedniego brokera. W sekcji „Wybierz brokera i otwórz konto” podpowiadamy, jak dokonać dobrego wyboru.

Zyski

Na rynku forex chodzi o wymianę jednej waluty na drugą, przykładowo AUD na JPY. Zarabiamy na różnicach cen. Walor kupujemy wtedy, gdy oczekujemy, że waluta bazowa (AUD) będzie się umacniała w stosunku do waluty kwotowanej (JPY).

Założenie jest takie, że kupujemy lub sprzedajemy pierwszą walutę z pary. Jeżeli przewidujemy, że dolar australijski zyska na wartości w stosunku do jena japońskiego, możemy podjąć decyzję o zakupie. Kurs wymiany AUD/JPY musi wzrosnąć, by nasze posunięcie przyniosło zysk. Jeżeli sądzimy, że dolar australijski osłabnie w stosunku do jena japońskiego, możemy sprzedać AUD/JPY w nadziei, że kurs wymiany dolara australijskiego na jena japońskiego spadnie.

Zamknij pozycję, by realizować zyski lub zatrzymać stratę

Handlując na rynku forex, musisz wiedzieć, jakie narzędzia pomogą ograniczyć ryzyko straty. Taką funkcją, dostępną na platformach handlowych jest zlecenie „Stop Loss”, które automatycznie zamknie pozycję na wcześniej ustalonym poziomie, gdy pozycja zacznie tracić. 

Innym zleceniem, które oferuje wiele platform brokerskich jest „Take Profit”. Z angielskiego oznacza „realizuj zysk” i określa moment, w którym dochodzi do zamknięcia pozycji z zyskiem. 

Moment wyjścia z pozycji jest bardzo ważny w handlowaniu, nie tylko parami walutowymi. Zlecenie „Take Profit” zabezpieczy więc zyski, gdy rynek porusza się zgodnie z naszymi oczekiwaniami, zaś zlecenie „Stop Loss” pozwoli ograniczyć straty przy niekorzystnych trendach rynkowych.

Wybierz brokera i otwórz konto

Forex to największy rynek handlowy na świecie. By się po nim umiejętnie poruszać i zwiększać szansę na zysk, potrzebujesz niezawodnego brokera. 

Jak zatem znaleźć odpowiedniego brokera? Szeroki wybór platform oferujących różnorakie funkcje ułatwiające analizę i ograniczanie strat znajdziesz tutaj. Zapoznaj się z recenzjami. 

Ryzyko

Nie można zapominać, że każda forma inwestowania wiąże się z ryzykiem. Nie inaczej jest w handlu parą AUD/JPY.

Handel wszelkimi walutami wiąże się dodatkowo zwiększonym ryzykiem, gdy inwestujesz bez zlecenia „Stop Loss”. Funkcja ta pozwoli zakończyć handel na wcześniej zdefiniowanym poziomie straty, którą jesteś w stanie zaakceptować. Nie musisz monitorować pozycji. Funkcja zadziała automatycznie.

Pamiętaj także, że dźwignia finansowa działa w obie strony. Zastosowanie dźwigni może w znacznym stopniu zwiększyć zyski, jednak to samo odnosi się do strat. Poziom ryzyka inwestycyjnego wzrasta wraz z wykorzystaniem wyższej dźwigni finansowej.

By ograniczyć ryzyko, wypracuj odpowiednią strategię. Analizuj sygnały handlowe, przyglądaj się rynkom, prognozuj, bądź czujny wobec wszelkich doniesień dotyczących gospodarek Australii i Japonii, ale także Chin i USA.

Podsumowanie

Choć para walutowa dolar australijski / jen japoński nie charakteryzuje się taką płynnością jak „major pairs”, może być warta uwagi traderów inwestujących na rynku forex. Inwestycje w parę AUD/JPY na pewno będą pomocne w dywersyfikacji portfela, a przy dokładnej analizie sygnałów rynkowych i stosowaniu instrumentów ograniczających ryzyko mogą przynieść zyski.