AUD/JPY

Rynek forex (ang. Foreign Exchange Market, międzynarodowy rynek wymiany walut) stwarza wiele możliwości inwestycyjnych. Jedną z nich jest handel parami…