Co to jest spread w handlu na rynku forex?

Handel na rynku forex polega na wymianie jednej waluty na drugą po określonym rynkowym kursie. Natomiast spread to nazwa kosztu…

skilling logo

Skilling

4
Konto demo: Yes
Minimalny depozyt 200
-
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, gdy handluje kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał narażony jest na ryzyko.
plus500 logo

Plus500

4.5
Konto demo: Yes
Minimalny depozyt 500 zł
-
77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.
avatrade logo

AvaTrade

4.5
Konto demo: Yes
Minimalny depozyt 400 zł
-
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami obciążonymi wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy na skutek stosowania dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, obracając kontraktami CFD za pośrednictwem tego usługodawcy.
eToro Logo

eToro

4.5
Konto demo: Yes
Minimalny depozyt $200
-
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, 78% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i zastanowić się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.
easyMarkets logo

easyMarkets

4
Konto demo: Yes
Minimalny depozyt 400 zł
-
Handluj Odpowiedzialnie: Kontrakty CFD i opcje to złożone instrumenty obarczone wysokim ryzykiem utraty kapitału ze względu na dźwignię. 74% kont inwestorów indywidualnych u tego operatora wykazuje straty przy inwestycjach w kontrakty CFD.
markets.com logo

Markets.com

4
Konto demo: Yes
Minimalny depozyt 1 000 zł
-
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 73,9% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Handel na rynku forex polega na wymianie jednej waluty na drugą po określonym rynkowym kursie. Natomiast spread to nazwa kosztu nałożonego na tradera podczas sprzedaży i kupna waluty. Spread jest liczony jako różnica między ceną, po której broker sprzeda Ci walutę, a ceną, po której broker jest gotów ją od Ciebie kupić. Niezależnie od tego czy cena rośnie lub spada, brokerzy i tak pobierają spread, który tak naprawdę jest ponoszonym przez Ciebie kosztem handlu. Spread może mieć ogromny wpływ na generowany zysk lub nawet jego brak.

Chociaż brokerzy pobierają spread za świadczenie usług maklerskich i w celu czerpania zysków, występuje w różnych formach i istnieje wiele czynników politycznych i ekonomicznych, które każdego dnia wpływają na jego wysokość. W tym artykule przyjrzymy się dwóm głównym rodzajom spreadów i temu, w jaki sposób mogą one wpływać na Twój handel na rynku forex. 

Co to jest spread?

Pary walutowe są kwotowane przy użyciu dwóch liczb – ceny kupna (ang. bid) i ceny sprzedaży (ang. ask) – które składają się na spread bid-ask. Bid to cena, po której broker jest skłonny kupić od Ciebie walutę bazową, podczas gdy ask to cena, po której broker jest skłonny sprzedać Ci walutę bazową. Spread bid-ask jest zatem różnicą między ceną bid i ask i reprezentuje zysk brokera z Twojej transakcji.

Ten spread oznacza, że ​​jeśli trader miałby kupić walutę i natychmiast ją sprzedać, automatycznie straciłby pieniądze, ponieważ spread jest formą prowizji, niezależnie od tego, czy cena waluty wzrosła, spadła, czy nawet pozostała taka sama.

Spread to forma prowizji, z której korzystają nawet brokerzy reklamujący się jako niepobierający prowizji. Nawet jeśli broker może nie mieć wyraźnych kosztów transakcyjnych lub minimalnych wymagań dotyczących depozytu, nadal będzie sprzedawać walutę za więcej niż jest w stanie ją kupić w danym momencie.

Spread jest automatycznie stosowany przy zakupie i sprzedaży waluty, jednak zwykle jest stosunkowo niewielki, w zależności od wielkości Twojego lota. Prosty sposób obliczania kosztu spreadu można podać za pomocą następującego równania: koszt = (ask-bid) * wielkość lota. Sugeruje to, że całkowity koszt może zostać zwiększony przez większy spread bid-ask lub po prostu przez handel z większą ilością pieniędzy, czy to z własnym kapitałem, czy z dźwignią. Co więcej, koszt ten jest równy zyskom brokera z Twojego handlu jakąkolwiek parą walutową.

Cena „bid”

Cena bid to po prostu cena zakupu danej waluty za pośrednictwem brokera. Z punktu widzenia tradera jest to cena, po której może sprzedać walutę brokerowi.

W pewnym sensie Ty, jako trader, nie możesz w żaden sposób wpływać na cenę kupna, ponieważ przy stosunkowo niskim budżecie możesz kupować lub sprzedawać walutę o wartości kilkuset lub kilku tysięcy dolarów. Oznacza to, że Twoje transakcje w żaden sposób nie są w stanie poruszyć rynku, zwłaszcza w porównaniu do brokera, który każdego dnia realizuje transakcje o wartości wielu milionów dolarów. Dlatego cena, którą oferuje Ci broker, jest jedyną ceną, jaką otrzymasz – bez negocjacji. W finansach i ekonomii osoby o podobnym statusie, czyli większość osób na rynkach finansowych, również poza forexem, są określane jako przyjmujący ceny.

Cena „ask”

Cena ask to najniższa cena, jaką broker zaakceptuje podczas sprzedaży danej waluty lub, innymi słowy, najniższa cena, jaką zapłacisz za zakup jakiejś waluty. Idea indywidualnego tradera jako przyjmującego cenę niczym nie różni się od przykładu ceny kupna.

Gdy ceny bid i ask są na bardzo podobnym poziomie, może to oznaczać, że rynek określonej waluty lub pary walutowej jest bardzo płynny (czyli realizowanych jest dużo zleceń kupna i sprzedaży). Ułatwia to inwestorom wchodzenie i wychodzenie z pozycji i oferuje brokerom większą aktywność handlową, z której mogą czerpać zyski. Z drugiej strony, jeśli różnica między tymi dwiema cenami jest duża, rynek może być znacznie mniej płynny.

Spread bid-ask i płynność na rynku

Dokładne zrozumienie pojęć cen bid i ask jest bardzo ważne. Chociaż nadal są one bardzo podobne do średniej ceny rynkowej, która wyświetlana jest na Twoim ekranie, istnieją pewne czynniki, które mają większy wpływ na ceny ask i bid niż na średnią cenę rynkową. Na przykład, jeśli płynność gwałtownie spadnie, efektywna cena rynkowa może się nie zmienić, ale zmienią się ceny ask i bid. Jeśli wyobrazisz sobie, że zarówno aktywność kupna, jak i sprzedaży na rynku spada o tę samą kwotę, nie miałoby to żadnego wpływu na cenę waluty, ale zwiększyłoby spread poprzez obniżenie ceny kupna i zwiększenie ceny sprzedaży. Dzieje się tak, ponieważ brokerzy muszą zarządzać ryzykiem przez ich podejmowanym, gdy operują jako animator rynku, kupując i sprzedając pary walutowe. Tak więc niższa płynność zwiększa ich ryzyko, co wzbudza konieczność rekompensowania poprzez zwiększenie spreadu bid-ask, który jest zasadniczo ich premią.

Jak oblicza się spread

Istnieje wiele czynników politycznych, ekonomicznych, a nawet legislacyjnych, które wpływają na spread – czyli różnicę między ceną kupna i sprzedaży oferowanymi przez brokerów. Musisz wiedzieć, jak obliczyć koszt spreadu. Wcześniej wspomnieliśmy, jakie równanie służy do obliczania kosztu spreadu, a teraz podamy konkretny przykład. Jeśli cena bid dla EUR/JPY wynosi 129,70 jenów, a cena ask 129,78 jenów (cena ask – cena bid), wówczas spread wynosi 0,08 jenów. Jeśli handlujesz przy użyciu standardowej wielkości lota (100 000 jednostek), koszt transakcji wynosi po prostu 0,08 * 100 000 = 8 000 jenów.

Różne rodzaje spreadów

Istnieją dwa główne rodzaje spreadów, o których powinni wiedzieć początkujący traderzy. W różny sposób wpływają one na wielkość zysków i w zależności od sposobu działania w różnym stopniu są dostosowane do różnych typów handlu.

Stały spread

Stały spread to taki spread, który pozostaje niezmienny bez względu na warunki rynkowe. Jak wspomnieliśmy wcześniej, na wielkość spreadu wpływa wiele czynników, które mogą mieć charakter polityczny, ekonomiczny lub legislacyjny – stały spread jest niewrażliwy na wszystkie zawirowania. Pamiętać jednak należy, że mimo iż broker ustala określony stały spread, nadal może go zmienić w dowolnym momencie w przyszłości. Zdecydowanie zalecamy, aby przed założeniem konta u brokera, każdy trader zapoznał się z zasadami, jakimi kieruje się dany broker podczas określania wysokości spreadów. 

Zalety handlowania ze stałym spreadem 

Główną zaletą stałego spreadu jest możliwość przewidzenia, jaki będzie spread w dniu handlowym. Niektórzy brokerzy mogą oferować stałe spready dla wszystkich transakcji, niezależnie od ich wielkości, chociaż są one zwykle oferowane inwestorom z większymi sumami środków pieniężnych w portfelu. Tak czy inaczej, stałe spready chronią tradera przed wszelkimi niespodziewanymi wahaniami spreadu bid-ask oraz kosztami, jakie musi ponieść podczas zakupu i sprzedaży waluty.

Wady handlowania ze stałym spreadem

W świecie forex nic nie dostaje się za darmo. Spready o stałej wartości są zwykle wyższe niż spready zmienne, ponieważ brokerzy ustalają premię z założeniem wzrostu zmienności rynku. Ta premia sprawia, że ​​w niektórych przypadkach małe transakcje są nieopłacalne. Co więcej, brokerzy mogą ustalać dodatkowe wymagania dla traderów, którzy chcą mieć stały spread. Jednym z przykładów, o którym już z resztą wspomnieliśmy, jest konieczność zainwestowania dużej sumy pieniędzy.

Zmienny spread

Spread jest zwykle obliczany na podstawie warunków rynkowych i zmienności. W przeciwieństwie do przykładu ze stałymi spreadami, brokerzy oferujący zmienne spready zazwyczaj nie mają kontroli nad ustalanymi przez siebie cenami, ponieważ reagują na określone warunki rynkowe. Przy zmiennym spreadzie ceny kupna i sprzedaży stale się zmieniają w zależności od płynności rynku.

Zalety handlowania ze zmiennym spreadem 

Podczas gdy stałe spready mogą chronić tradera przed wyższymi kosztami transakcji, gdy płynność jest niska, zmienne spready oferują bardziej konkurencyjne ceny, gdy warunki rynkowe są korzystniejsze. Traderzy mogą zatem w pewnych warunkach osiągać niższe koszty handlowe, korzystając ze zmiennych spreadów.

Wady handlowania ze zmiennym spreadem 

Zmienny spread może szybko się zmieniać, gdy zmienność rynku jest wysoka. Może to zaskakująco wpłynąć na Twoje koszty, powodując, że zapłacisz znacznie większy niż oczekiwany spread. Zmienny spread uniemożliwia traderowi przewidzieć, jak średnio będą wyglądały jego koszty handlowe.

Z jakiego rodzaju spreadu najlepiej korzystać?

Stały i zmienny spread to zasadniczo różne mechanizmy kosztowe. Oba mają swoje wady i zalety, więc żaden z nich nie jest po prostu dobry lub zły. Jednak może się okazać, że jeden będzie dla Ciebie lepszy od drugiego. Na przykład, jeśli trader ma dużo pieniędzy do zainwestowania, może to kwalifikować go do konta ze stałym spreadem, które nie pobiera dużej premii. Z drugiej strony, niektórzy inwestorzy mogą uznać za przydatne stosowanie zmiennych spreadów i handlować tylko wtedy, gdy na rynku jest duża płynność, a ich koszty handlowe są zminimalizowane.

Poza tym w zależności od ilości pieniędzy na potencjalne inwestycje, ważna jest również częstotliwość dokonywania transakcji. W strategii scalpowania, w której trader może wchodzić i wychodzić z wielu pozycji w ciągu dnia, operowanie na rachunku ze stałym spreadem byłoby dla niego bardzo kosztowne, ponieważ przy każdej transakcji musi ponieść stosunkowo wysokie koszty spreadu. Zmienne spready są zatem idealne dla traderów z dużym kapitałem, stawiających na dużą liczbę transakcji. Z drugiej strony dla handlowców kupujących rzadziej, np. raz na kilka tygodni, korzystniejsze mogą się okazać stałe spready.

Znajdź odpowiednie spready dla siebie

Na oferowane przez brokerów spready mają wpływ sposoby określania cen. Spread ostatecznie wpływa na Twoje zyski z inwestycji, jednak odpowiedni rodzaj spreadu oferowany przez brokera może bardzo pomóc w handlu, podczas gdy wybór niewłaściwego rodzaju spreadu może oznaczać utratę części potencjalnych zysków.Na fxforex.com stworzyliśmy bardzo szczegółowe i sumiennie opracowane recenzje największych internetowych brokerów forex, aby ułatwić Ci podjęcie najlepszej decyzji w zależności od Twoich celów handlowych.