EUR/AUD

EUR/AUD jest symbolem ceny wymiany euro na dolar australijski na rynkach walutowych. Euro i dolar australijski są głównymi walutami. EUR/AUD to para walutowa typu minor/cross, która jest przedmiotem obrotu na rynku walutowym. EUR jest walutą bazową, AUD jest walutą kwotowaną. Cena EUR/AUD oznacza w zasadzie wartość dolara australijskiego. Kurs wymiany EUR/AUD pokazuje dolary australijskie potrzebne do zakupu euro. Jest on notowany na poziomie 1 EUR za każde X AUD.

EUR/AUD – Wykres na żywo, prognoza
i analiza

Pary walutowe euro (EUR) i dolara australijskiego (AUD) oferują uczestnikom rynku forex kilka unikalnych możliwości handlowych i inwestycyjnych. Globalne cykle koniunkturalne, płynna polityka pieniężna i wahania cen surowców mogą stworzyć korzystne warunki handlu śróddziennego i długoterminowego. Ponadto wydarzenia takie jak pandemie, pożary lasów i wojny handlowe, mogą promować wyjątkowe warunki rynkowe EUR/AUD.

Historia pary walutowej EUR/AUD

Chociaż jest to stosunkowo nowa para Forex, para EUR do AUD okazała się kluczowym filarem nowoczesnego handlu walutowego. Samo euro zostało ustanowione na początku XX wieku, ale w pełni urzeczywistnione dopiero pod koniec tego stulecia. Najpierw jako czysto cyfrowa waluta, a potem jako fizyczne banknoty i monety. Ta wspólna dla znacznej części Europy waluta szybko zyskała pozycję jednej z wiodących światowych walut, a handel euro szybko stał się nowym i popularnym rynkiem.

Dolar australijski poprzedzał funt australijski w latach 60. Australia zdecydowała się zastąpić stary system imperialny i pójść naprzód z AUD. Ponieważ kraj ten znajduje się tak blisko kontynentu azjatyckiego, import i eksport między tymi dwoma krajami miały duży wpływ na AUD na przestrzeni lat.

Zalety i wady handlu EUR/AUD

Ponieważ para ta nie zawiera dolara amerykańskiego, EUR/AUD oferuje możliwość dywersyfikacji na rynku Forex. Jako największa gospodarka świata, Stany Zjednoczone mają tendencję do wywierania znacznego wpływu na rynek, co może prowadzić do poważnych zakłóceń w strategii handlowej. Handlując parą, która nie jest powiązana z gospodarką amerykańską, chronisz swoje transakcje przed tym ryzykiem i zyskujesz możliwość odkrywania unikalnych możliwości handlowych.

Kolejną zaletą handlu w tej konfiguracji jest to, że para AUD EUR może być dość zmienna. Podczas gdy niektórzy traderzy zmagają się z tą zmiennością, może ona być korzystna dla inwestorów krótkoterminowych z solidną strategią inwestowania na niestabilnych rynkach.

Wady handlu parą EUR/AUD

Być może największą wadą handlu na AUD do EUR jest to, że para oferuje przyzwoitą płynność, ale nadal jest ograniczona w porównaniu z głównymi rynkami. Ograniczona płynność może spowodować, że transakcje EUR/AUD będą narażone na zawirowania rynkowe, co prowadzi do nadmiernego ryzyka.

Stosunkowo niższa płynność i zwykłe okresy dużych wahań cen oznaczają, że EUR/AUD może być droższy. Ponieważ ruch EUR/AUD może być niepewny, brokerzy mogą zażądać większych spreadów na parze.

Kiedy najlepiej jest handlować na parze walutowej EUR/AUD?

Jedną z atrakcyjnych cech inwestowania na rynku Forex jest jego dostępność do handlu 24/7. Jednak inwestowanie w prognozę EUR AUD, niezależnie od pory dnia, nie zawsze jest dobrym pomysłem. Najlepszym momentem do inwestowania w waluty jest zazwyczaj sytuacja, w której są one najbardziej zmienne i płynne, ponieważ zmniejsza to spready.

Chociaż sesje w Sydney i Londynie nie pokrywają się, dane historyczne wskazują, że wielkość inwestycji i handlu jest najwyższa podczas godzin handlu w Londynie i Nowym Jorku (13:00-17:00 GMT). Istnieją jednak okresy wzmożonej zmienności i możliwości bezpośrednio po wielkich spowolnieniach gospodarczych dla gospodarek europejskich i australijskich.

Czy występuje korelacja z innymi instrumentami finansowymi?

Gospodarki Nowej Zelandii i Australii charakteryzują się dobrym partnerstwem handlowym oraz dużą zależnością od wzajemnego eksportu. Co więcej, zarówno dolar australijski, jak i nowozelandzki oferują najwyższe zwroty z głównych walut, co czyni je centralnym punktem transakcji carry. Ze względu na te podobieństwa i powiązania EUR/NZD zwykle wykonuje ruchy podobne do ruchów EUR/AUD.

Z biegiem czasu dolar australijski wykazywał silną dodatnią korelację z globalnymi rynkami akcji, tzn. dolar zwykle umacnia się wraz ze wzrostem rynków akcji i vice versa. Zależność ta wykazuje tendencję do odwrotnej korelacji pomiędzy akcjami a EUR/AUD. Na przykład para walutowa EUR/AUD ma tendencję do ujemnej korelacji z S&P 500.

Również para walutowa EUR/AUD wykazuje znaczącą, ujemną korelację z cenami złota. Ponieważ Australia jest dużym eksporterem złota, dolar australijski jest silnie skorelowany z cenami złota. Chociaż korelacja między ceną złota a dolarem australijskim czasami zanika lub całkowicie się odwraca, dodatnia korelacja ma tendencję do utrzymywania się przez większość czasu. Często występuje również odwrotna relacja pomiędzy EUR/AUD a złotem.

W jaki sposób handlować na parze EUR/AUD?

Osoba fizyczna może inwestować w EUR/AUD na kontrakcie Forex lub kontrakcie różnicowym (CFD) na określonej parze walutowej i spekulować na temat różnicy cen. CFD jest instrumentem finansowym, który zazwyczaj występuje pomiędzy brokerem a inwestorem.

Można utrzymać pozycję długą (spekulować, że cena wzrośnie) lub krótką (spekulować, że cena spadnie). Jest to uważane za krótkoterminową inwestycję lub transakcję, ponieważ kontrakty CFD są zwykle używane w ograniczonym czasie.

Co wpływa na EUR/AUD?

Oto kilka czynników, na które warto zwrócić uwagę podczas inwestowania w EUR/AUD:

Europejski Bank Centralny (EBC)

EBC jest systemem banków centralnych strefy euro. Jego misją jest zapewnienie stabilności cen. Bank ustala stopy procentowe co miesiąc wraz z deklaracjami polityki pieniężnej. Są to wydarzenia bardzo ważne dla euro. W ostatnich latach EBC działał również na rynkach walutowych i jest znany z wdrażania agresywnych programów luzowania ilościowego w celu ochrony gospodarek strefy euro. Tempo hamowania lub przyspieszania programu nadal ma ogromny wpływ na wspólną walutę.

Bank Rezerw Australii (RBA)

RBA jest centralnym bankiem Australii. Jego misją jest zapewnienie stabilności AUD i promowanie dobrobytu gospodarczego dla mieszkańców Australii. RBA publikuje oficjalną stopę pieniężną i deklarację polityki pieniężnej w pierwszy wtorek każdego miesiąca (z wyjątkiem stycznia). Wiadomo, że RBA jest aktywnym bankiem centralnym, a jego decyzje mają ogromny wpływ na wartość AUD.

Australian Bureau of Statistics (ABS)

ABS jest australijskim krajowym urzędem statystycznym. Jego zadaniem jest zbieranie,
organizowanie i publikowanie ważnych statystyk dotyczących gospodarki, życia i społeczeństwa Australii. Głównymi wskaźnikami ekonomicznymi wpływającymi na AUD są stopa bezrobocia, wskaźnik cen konsumpcyjnych i bilans handlowy.

Podsumowanie

EUR/AUD to niewielka para krzyżowa, która oferuje zmienność, jaką trudno byłoby znaleźć inwestorom z parami zawierającymi USD. Dostępne są znaczne zasoby i informacje o tych dwóch walutach, w tym najważniejsze raporty gospodarcze, prognozy i strategie handlowe.

Wszystkie z nich mogą być pomocne w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, ale należy zachować ostrożność przy korzystaniu z finansowania przez stronę trzecią na EUR/AUD, ponieważ analizy techniczne, które są obecnie ważne, mogą nie odzwierciedlać prognozy tygodniowej lub sygnalizować kursy wymiany walut w późniejszym terminie w 2022 r.

Najczęściej zadawane pytania

Euro nazywa się walutą bazową dla tej pary Forex, podczas gdy dolar australijski jest walutą kwotowaną.
Nie ma optymalnego czasu na handel daną parą Forex, ponieważ na huśtawki może wpływać dowolna liczba czynników. Jednak okresy wysokiej płynności i zmienności zazwyczaj oferują najniższe spready, które dla EUR/AUD występują zazwyczaj między 13:00 a 17:00 GMT.
Jeśli zdecydujesz, czy sprzedać, czy kupić tę parę zapoznaj się z najważniejszymi wskaźnikami ekonomicznymi dla projekcji kursów wymiany EUR/AUD. Dostępne są również historyczne dane o szybkości z wykresów handlowych i strategii, które można wykorzystać w handlu dziennym.
Na parę EUR/AUD wpływają ważne czynniki, takie jak podaż i popyt, stopy procentowe, stabilność polityczna i wzrost gospodarczy.
Zależy to od pary walutowej, którą inwestujesz, więc nie ma ogólnie akceptowanej odpowiedzi na to pytanie