Handel towarami konsumpcyjnymi

Rynek towarowy nie tylko posiada najdłuższą historię, ale też jest najbliżej związany z tzw. aktywami bazowymi. Dlaczego? Ponieważ to właśnie tutaj przynajmniej część transakcji stanowi faktyczny zakup lub sprzedaż towaru. Handel towarami konsumpcyjnymi prowadzimy na giełdach towarowych.