Handel towarami konsumpcyjnymi

Rynek towarowy nie tylko posiada najdłuższą historię, ale też jest najbliżej związany z tzw. aktywami bazowymi. Dlaczego? Ponieważ to właśnie tutaj przynajmniej część transakcji stanowi faktyczny zakup lub sprzedaż towaru. Handel towarami konsumpcyjnymi prowadzimy na giełdach towarowych.

skilling logo

Skilling

4
Konto demo: Yes
Minimalny depozyt 200
-
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, gdy handluje kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał narażony jest na ryzyko.
plus500 logo

Plus500

4.5
Konto demo: Yes
Minimalny depozyt 500 zł
-
77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.
avatrade logo

AvaTrade

4.5
Konto demo: Yes
Minimalny depozyt 400 zł
-
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami obciążonymi wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy na skutek stosowania dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, obracając kontraktami CFD za pośrednictwem tego usługodawcy.
eToro Logo

eToro

4.5
Konto demo: Yes
Minimalny depozyt $200
-
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, 78% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i zastanowić się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.
easyMarkets logo

easyMarkets

4
Konto demo: Yes
Minimalny depozyt 400 zł
-
Handluj Odpowiedzialnie: Kontrakty CFD i opcje to złożone instrumenty obarczone wysokim ryzykiem utraty kapitału ze względu na dźwignię. 74% kont inwestorów indywidualnych u tego operatora wykazuje straty przy inwestycjach w kontrakty CFD.
markets.com logo

Markets.com

4
Konto demo: Yes
Minimalny depozyt 1 000 zł
-
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 73,9% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Na czym polega handel towarami konsumpcyjnymi na rynku regulowanym?

Wśród towarów konsumpcyjnych, które najczęściej podlegają obrotowi na takiej giełdzie, są zboża, jak pszenica, żyto czy kukurydza. Poza tym na giełdach towarowych handluje się soją, cukrem, kawą i bawełną. Są to więc towary masowe o wspólnych cechach. Ale obok transakcji rzeczywistych, na giełdach dokonywane są też transakcje nierzeczywiste.

Handel towarami konsumpcyjnymi może przybrać dwie główne postacie. Jedną z nich są transakcje rzeczywiste, stanowiące faktyczną sprzedaż lub zakup towaru. Transakcje te mogą obejmować m.in. wymóg natychmiastowej dostawy lub obowiązek załadowania towaru.

Ale występują też transakcje nierzeczywiste, których celem jest wyłącznie spekulacja. Te tzw. transakcje gotówkowe dzielą się jeszcze na transakcje typu futures i transakcje opcyjne.

Transakcje futures często można pomylić z kontraktami CFD. Jednak futures stanowią przedmiot obrotu na rynku regulowanym, a kontrakty CFD – przedmiot obrotu na rynku pozagiełdowym. Poniżej przyjrzymy się transakcjom nierzeczywistym obejmującym dobra konsumpcyjne.

Jak wygląda handel towarami konsumpcyjnymi

Na giełdach towarowych przedmiotem obrotu są przede wszystkim kontrakty terminowe futures. Pewnie zastanawiasz się dlaczego, ale to bardzo proste. Większość traderów wcale nie jest zainteresowana fizycznym zakupem produktu, lecz tylko spekulacją o jego cenie.

Towary konsumpcyjne stanowią wdzięczny instrument bazowy dla kontraktów futures bez fizycznej dostawy. Czyli takich transakcji, których wygaśnięcie prowadzi do powstania obowiązku dla jednej ze stron w zakresie wyrównania różnicy pomiędzy ceną kontraktu terminowego i ceną towaru.

Przystępując do handlu dobrami konsumpcyjnymi, należy wybrać odpowiedniego brokera. Ale o tym opowiemy Ci już w kolejnym paragrafie.

Wybierz brokera i otwórz konto

Wybór odpowiedniego brokera do handlu kontraktami futures to już część sukcesu. Rzecz jasna ważne jest, by broker posiadał stosowną licencję i podlegał kontroli Komisji Nadzoru Finansowego albo innemu, zagranicznemu organowi regulacyjnemu.

Ale istotne jest też to, jakie pośrednik oferuje Ci możliwości w zakresie analizy technicznej. Brokerzy polecani na naszej stronie udostępniają klientom kilkadziesiąt wskaźników analizy technicznej, w tym średnie kroczące.

Poza tym na naszych platformach znajdziesz także liczne rekomendacje oraz sygnały inwestycyjne dla najważniejszych instrumentów finansowych. 

Najlepsi brokerzy do handlu towarami konsumpcyjnymi

Zakup kontraktów futures na dobra konsumpcyjne

Kupując kontrakt typu futures, otwieramy de facto pozycję długą na danym dobru konsumpcyjnym. Nasz kontrahent dokonuje z kolei sprzedaży aktywów, czyli otwiera pozycję krótką.

Warunki naszego kontraktu są wystandaryzowane w zakresie rodzaju towaru, jego jakości, a także w zakresie terminu jego wykonania i sposobu rozliczenia. Istotą futures jest jednak to, że po zakupie kontraktu strona kupująca może go sprzedać dalej przed jego wygaśnięciem.

Nie musi nawet informować o tym drugiej strony. Możliwość wyjścia z kontraktu dają nam tak naprawdę warunki ustalane przez giełdę. I o tym opowiemy poniżej.

Jak handlować dobrami konsumpcyjnymi

Kontrakty futures to instrumenty finansowe dostępne na zorganizowanych rynkach giełdowych. A zatem to właśnie giełda, a nie strony kontraktu, ustala warunki takiej transakcji. Poza, rzecz jasna, ceną aktywów – ustalenie jej należy do kupującego i sprzedającego.

Otwierając pozycję długą (kupując kontrakt), liczymy na wzrost wartości instrumentu bazowego. Wtedy kupujemy go poniżej zakontraktowanej ceny i sprzedajemy z zyskiem na rynku kasowym.

Otwierając pozycję krótką (sprzedając kontrakt), liczymy z kolei na spadek wartości aktywów bazowych. Jeśli mamy rację, to sprzedamy dobra konsumpcyjne po cenie wyższej, wynikającej z zawartego kontraktu futures.

Jak handlować dobrami konsumpcyjnymi przy pomocy kontraktów CFD

Kontrakty CFD są znacznie przystępniejsze dla inwestorów detalicznych niż kontrakty terminowe futures. Te ostatnie, z uwagi chociażby na wielkość depozytu zabezpieczającego, stanowią przedmiot obrotu przede wszystkim wśród inwestorów instytucjonalnych.

Inwestorzy detaliczni częściej inwestują w kontrakty różnicowe, obierając kontrakty futures na swój instrument bazowy. Mówiąc jeszcze prościej, kontrakty futures wymagają od traderów zainwestowania znacznie większego kapitału w celu otwarcia pozycji, niż kontrakty na różnicę kursową.

Kontrakty CFD pozwalają też skorzystać z dźwigni finansowej i tym samym znacząco zwiększyć wielkość zainwestowanego kapitału. O tym jednak powiemy dokładniej w kolejnej części.

Dźwignia finansowa

Dźwignia finansowa stosowana w kontraktach różnicowych CFD pozwala otworzyć pozycję o znacznie większej wartości. Przypuśćmy, że mamy 1000 zł, a chcemy otworzyć pozycję długą na cukrze, przewidując, że jego cena w najbliższym czasie wzrośnie.

Z dźwignią w wysokości 10:1 możemy zainwestować nie 1000 zł, a 10,000 zł.W przypadku trafnego przewidzenia tendencji wzrostowej (dajmy na to, wartość cukru poszła w górę o 10%), zyskujemy nie 1100 zł, ale 11,000.

Czyli dokładnie 10 razy więcej. Zobaczmy jednak, jak kwestia zysku wygląda w przypadku kontraktów terminowych futures.

Zysk

Kontrakty terminowe futures na towarach konsumpcyjnych stanowią obiecującą inwestycję. Strony zawierające tego typu kontrakt zobowiązują się do sprzedaży lub kupna określonego instrumentu bazowego (u nas bawełny, cukru czy pszenicy) w ściśle określonym terminie i po określonej cenie (cenie terminowej).

Jak jednak wspominaliśmy wyżej, z futures można wyjść w dowolnym momencie. Najczęściej dokonuje tego strona, która ma większą szansę na zysk. W tym celu zawiera ona transakcję „odwrotną”, kupując lub sprzedając tę samą liczbę kontraktów.

Porady dotyczące tego, jak handlować, by osiągnąć zysk, przeczytasz już w następnym paragrafie.

Handel towarami konsumpcyjnymi: porady

Dobra konsumpcyjne stanowią bardzo atrakcyjne instrumenty bazowe dla kontraktów terminowych futures. Przede wszystkim dlatego, że mają one ten potencjał zmienności, zależny od wielu czynników (w tym zwłaszcza pogody).

Aby zatem osiągnąć zysk z handlu dobrami konsumpcyjnymi, należy uważnie śledzić, co dzieje się w regionach, w których nasze dobra są wytwarzane.

Trading to w końcu nie wróżenie z kart, tylko podejmowanie decyzji na podstawie dogłębnej analizy przeróżnych wskaźników.

Analizy pozwalającej trafnie przewidzieć trendy wzrostowe lub spadkowe. Poniżej opowiemy Ci też co jeszcze, poza pogodą, wpływa na ceny dóbr konsumpcyjnych.

Zobacz, co wpływa na cenę dóbr konsumpcyjnych

Na cenę dóbr konsumpcyjnych, takich jak bawełna, pszenica, kukurydza czy kawa, w sposób bezsprzeczny najbardziej wpływają warunki pogodowe. Ale nie tylko. Ważny jest także klimat polityczny, nakładane na państwa ograniczenia, embarga lub konflikty zbrojne.

Co więcej, niezwykle ważna jest także polityka ekonomiczna prowadzona przez głównych eksporterów pewnych dóbr. Jeśli na przykład kilku największych producentów kakao przeznaczy pod uprawy kakaowców zbyt duże połacie ziemi, to cena kakao może spaść.

Wszystko to dlatego, że na rynkach będzie zbyt duża podaż tego towaru, a wówczas jego cena zawsze idzie w dół.

Wybierz strategię handlu dobrami konsumpcyjnymi

Jeśli chodzi o strategie handlu w oparciu o kontrakty futures, to jest ich niemało. Jedną z nich (wbrew nazwie) jest otwieranie i zamykanie kontraktów w bardzo krótkim przedziale czasowym, nawet w ciągu kilku minut.

Taka strategia nie pozwala zbyt wiele zarobić na jednej transakcji, ale jeśli dokonamy ich w ciągu dnia dużo, to sytuacja może się już przedstawiać zgoła inaczej.

Warto przy tym jednak zaznaczyć, że strategie na granie w krótkim przedziale czasowym nie są polecane niedoświadczonym graczom. Wymagają one ponadto ogromnej koncentracji i popartego doświadczeniem wyczucia czasu.

Inną ciekawą i nieco prostszą strategią handlu kontraktami terminowymi futures jest strategia podążania za trendem. Strategia ta zakłada, że podążając za trendem mamy znacznie większe prawdopodobieństwo na osiągnięcie zysku, niż działając na przekór temu trendowi.

Korzystając z takiej strategii, nie należy rzecz jasna otwierać pozycji na instrumencie bazowym (u nas na jednym z dóbr konsumpcyjnych), którego cena jest bardzo niska. Wówczas bowiem nie wiemy jeszcze, czy i jaki trend może się w przypadku tych aktywów wykształcić.

W tej strategii najpierw należy dostrzec trend, a dopiero później inwestować pieniądze.

Zdecyduj jaką pozycję otwierasz: długą czy krótką

Decyzja w kwestii tego, jaką otworzymy pozycję, zależy od posiadanych aktywów i przewidywanego trendu. Otwierając pozycję długą, czyli kupując kontrakt z zobowiązaniem zapłacenia zań w ustalonym terminie, liczymy na wzrost ceny instrumentu bazowego.

I odwrotnie – otwierając pozycję krótką, czyli sprzedając kontrakt z zobowiązaniem odsprzedania go po określonej cenie, liczymy na spadek ceny instrumentu bazowego. W każdym z tych przypadków, w razie trafnego przewidzenia trendu, zakładająca się strona osiągnie zysk.

Nabywca sprzeda towar po wyższej cenie na rynku kasowym. Sprzedający sprzeda z kolei towar po cenie wyższej niż rynkowa.

Wyznacz sobie granice

Kontrakty futures służą głównie do spekulacji, więc nie musimy się obawiać, że nie sprzedamy kupionych przez nas aktywów. Zawsze bowiem znajdzie się kontrahent, który kupi nasze dobra konsumpcyjne, zanim dojdzie do fizycznej dostawy.

Niektórzy brokerzy posiadają zresztą specjalne zabezpieczenia, które uniemożliwiają fizyczną realizację dostawy (fizyczne rozliczenie transakcji). Osoby stawiające dopiero pierwsze kroki na giełdzie mogą niektóre instrumenty finansowe przetestować w wersji demo.

Poza tym niedoświadczeni traderzy powinni zdecydowanie wystrzegać się handlu za pomocą dźwigni finansowej. W następnym paragrafie powiemy kilka słów o ryzyku związanym z lewarowaniem kontraktów futures.

Handel towarami konsumpcyjnymi: ryzyko

Handel towarami konsumpcyjnymi przy pomocy lewarowanych kontraktów terminowych futures wiąże się ze szczególnym ryzykiem. Efekt dźwigni może przynieść naprawdę spory zysk, ponieważ dochodzi do obrotu kapitałem o większej wartości, niż wynosi depozyt zabezpieczający.

Ale lewar, stanowiący prawdziwy filar kontraktów futures, to zawsze broń obosieczna. Obracanie kapitałem większym niż rzeczywisty (z nadzieją na zysk) oznacza, że równie wiele możemy stracić. Dźwignia dla jednych działa zatem jak wyrzutnia statku kosmicznego, a dla innych jak zapadnia.

Jeśli na przykład zastosujemy lewar 10:1, to możemy powiększyć majątek 10-krotnie albo 10-krotnie go uszczuplić.

Handel towarami konsumpcyjnymi: podsumowanie

Handel towarami konsumpcyjnymi, z uwagi na zmienność notowań, stanowi łakomy kąsek dla wielu spekulantów, także dla traderów detalicznych. Najlepiej do handlu dobrami konsumpcyjnymi nadają się kontrakty terminowe futures.

Pozwalają one sprzedać / kupić towar po ściśle określonej cenie i na tym zarobić. Na kontraktach futures otwieramy zarówno pozycje długie, jak i krótkie, i możemy stosować dźwignie finansowe.

Handel futuresami wymaga jednak dogłębnej analizy rynku; tendencji wzrostowych i spadkowych, a także znajomości mechanizmów rządzących giełdą. Futures stanowią bowiem element rynku regulowanego, a nie, jak kontrakty CFD, element rynku pozagiełdowego OTC.