Akcje usług handlowych

Obrót akcjami spółek to dobry sposób na pomnożenie swojego kapitału. Handel odbywa się na giełdach instrumentów finansowych, takich jak polska Giełda Papierów Wartościowych czy brytyjska London Stock Exchange.

skilling logo

Skilling

4
Konto demo: Yes
Minimalny depozyt 200
-
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, gdy handluje kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał narażony jest na ryzyko.
plus500 logo

Plus500

4.5
Konto demo: Yes
Minimalny depozyt 500 zł
-
77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.
avatrade logo

AvaTrade

4.5
Konto demo: Yes
Minimalny depozyt 400 zł
-
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami obciążonymi wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy na skutek stosowania dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, obracając kontraktami CFD za pośrednictwem tego usługodawcy.
eToro Logo

eToro

4.5
Konto demo: Yes
Minimalny depozyt $200
-
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, 78% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i zastanowić się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.
easyMarkets logo

easyMarkets

4
Konto demo: Yes
Minimalny depozyt 400 zł
-
Handluj Odpowiedzialnie: Kontrakty CFD i opcje to złożone instrumenty obarczone wysokim ryzykiem utraty kapitału ze względu na dźwignię. 74% kont inwestorów indywidualnych u tego operatora wykazuje straty przy inwestycjach w kontrakty CFD.
markets.com logo

Markets.com

4
Konto demo: Yes
Minimalny depozyt 1 000 zł
-
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 73,9% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Akcje usług handlowych: na czym polega obrót nimi na giełdzie?

Do wyceny akcji na giełdzie dochodzi codziennie, podczas tzw. sesji, w godzinach handlu. Na giełdzie mamy do czynienia z jedną zasadą – im wyższy jest popyt na akcje, tym wyższa jest ich cena. I odwrotnie – gdy popyt jest niższy, a podaż akcji wyższa, to ich cena maleje. Poniżej przeczytasz, czym handel na giełdzie różni się od handlu na rynku pozagiełdowym.

Najważniejszą sprawą dla tradera jest podjęcie decyzji, czy chce handlować na giełdzie, czy raczej na rynku pozagiełdowym. Różnica pomiędzy tymi dwoma formami obrotu jest duża.

Giełda rządzi się ściśle ustalonymi regułami gry i sama w sobie stanowi pośrednika pomiędzy kupującymi i sprzedającymi. Na giełdzie instrumentów finansowych rzeczywiście dochodzi do nabycia lub zbycia określonej liczby akcji.

W odróżnieniu od giełdy, rynek pozagiełdowy to rynek nieregulowany. Na rynku tym również można spekulować cenami akcji, ale w inny sposób. Tutaj nie kupujemy fizycznie akcji, tylko zakładamy się z brokerem co do ich ceny (poprzez kontrakty CFD).

Handel akcjami przedsiębiorstw usługowych ma postać zdematerializowaną. Pewnie domyślasz się, że chodzi tu o to, iż akcje nie mają żadnej materialnej postaci, tylko stanowią zapis informatyczny na koncie w wybranym domu maklerskim.

Celem większości inwestorów na giełdzie jest nie tyle inwestycja w wartość akcji (w celu uzyskania dywidendy), ile spekulacja na tychże papierach wartościowych.

Traderzy przewidują zmiany cen akcji poszczególnych spółek i otwierając pozycję, liczą na osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu. Oczywiście nie robią tego indywidualnie, tylko za pośrednictwem brokera. Poniżej przyjrzymy się, jak to dokładniej wygląda w praktyce.

Wybierz brokera i otwórz konto

Żaden inwestor nie może grać na giełdzie samodzielnie. Potrzebuje on w tym celu brokera, który w jego imieniu będzie zawierał stosowne transakcje finansowe. Jednak nad wyborem brokera należy się dobrze zastanowić.

Niezwykle istotne jest, by broker posiadał odpowiednią renomę i licencję zezwalającą na uczestnictwo w transakcjach kupna czy sprzedaży na giełdzie.

Jeśli jeszcze nie jesteś pewien, którego pośrednika wybrać, by rozpocząć przygodę z tradingiem, to polecamy Ci ofertę kilku naszych brokerów. Z tymi pośrednikami możesz liczyć nie tylko na rzetelność i fachowe doradztwo, lecz także na niskie prowizje!

Lista najlepszych brokerów do handlu usługami handlowymi

Zakup akcji przedsiębiorstw usługowych

Tak jak wspomnieliśmy wyżej, zakupu akcji interesujących nas przedsiębiorstw usługowych dokonuje w naszym imieniu broker. W celu zakupu akcji otwieramy rachunek maklerski, a następnie podejmujemy decyzję co do strategii gry na giełdzie.

Przystępując do obrotu akcjami, musimy bowiem wiedzieć, czy chcemy kupić akcje i je przez jakiś czas przetrzymać, czy raczej nabyć je z myślą o szybkim zbyciu. Zakup akcji to nic innego, jak otwarcie pozycji długiej, nastawionej na wzrost ich wartości. O tym, co może Cię skłonić do zajęcia pozycji długiej, opowiemy już w kolejnym paragrafie.

Jak handlować akcjami?

W którym momencie powinniśmy zająć pozycję długą na akcjach interesującej nas spółki? Co powinno nas do tego skłonić? Otóż do zakupu akcji warto przystąpić w momencie, gdy spółka regularnie osiąga zyski. Dobra kondycja finansowa spółki pozwala sądzić, że trend wzrostowy utrzyma się, a wartość akcji będzie nadal rosnąć.

W akcje takiej spółki należy inwestować tym bardziej, im lepsza jest koniunktura w danej branży lub w ogóle w całej gospodarce. Wskaźników makroekonomicznych nigdy nie należy w tym przypadku ignorować, o czym nieco szerzej opowiemy zresztą w dalszej części.

Spekulacja akcjami przedsiębiorstw usługowych za pomocą kontraktów CFD

Obrót akcjami na rynku regulowanym (giełdzie) znacząco różni się od handlu na rynku nieregulowanym (pozagiełdowym). Na giełdzie, otwierając pozycję długą na wzrosty, rzeczywiście stajemy się posiadaczami akcji.

Natomiast na rynku pozagiełdowym – nie. Tutaj spekulujemy jedynie co do ceny akcji. W transakcji takiej uczestniczą tylko dwa podmioty: inwestor i broker.

Handel kontraktami na różnicę kursową CFD stanowi zakład z brokerem odnośnie do cen akcji danej spółki, a nie fizyczne ich nabycie. Trading na kontraktach CFD prowadzi się zazwyczaj z wykorzystaniem dźwigni finansowej. O dźwigni, czyli lewarze, opowiemy Ci poniżej.

Dźwignia finansowa

Dźwignia finansowa na kontraktach CFD to sposób na spekulację na akcjach znacznie większymi środkami niż te posiadane. Na czym więc dokładnie polega lewar? Otóż powiedzmy, że Twój depozyt wynosi jedynie 15 tysięcy złotych, a Ty przewidujesz znaczący wzrost akcji pewnej spółki i chcesz zainwestować znacznie więcej.

Wykorzystując dźwignię w wysokości, dajmy na to, 10:1, możesz tak naprawdę zainwestować 150 tysięcy złotych. Jeśli wartość Twoich akcji wzrośnie o 10%,to Ty dzięki dziesięciokrotnej dźwigni zyskasz nie 10, a 100%. Podczas korzystania z lewara trzeba jednak zawsze być bardzo ostrożnym.

Zysk

Aby wypracować odpowiedni zysk na giełdzie, kupując bądź sprzedając akcje, należy nauczyć się cierpliwości. Po hossach przychodzą zazwyczaj spore spadki – w końcu wydarzenia na giełdzie są cykliczne.

Większość inwestorów, którzy osiągają długofalowy zysk, stosuje odpowiednie strategie, o czym opowiemy w dalszej części. Doświadczeni traderzy nie tylko nie reagują nerwowo po niepowodzeniach, ale też w wyniku porażki nie zrażają się do gry na dłuższą metę.

Zachowanie chłodnej głowy to z pewnością jedna z cech najbardziej potrzebnych traderom dla osiągnięcia zysku. O innej, równie cennej umiejętności, możesz przeczytać poniżej.

Cierpliwość to jedna z umiejętności, którą powinien mieć dobry trader. Musi ją w sobie wykształcić każdy. Ceny instrumentów finansowych podlegają ciągłym zmianom, bowiem zachowania rynku zależą od dwóch motywacji stojących za naszymi działaniami: strachu i chciwości.

Oczywiście na notowania akcji wpływ ma szereg obiektywnych czynników mikroekonomicznych i makroekonomicznych. Ale często szalę w tę czy inną stronę przeważają zachowania wynikające z ludzkich słabości.

Nie oznacza to jednak, że grając na giełdzie, należy rezygnować z dogłębnej analizy czynników obiektywnych, które zwiększają nasze szanse na zysk. Czytaj dalej.

Co wpływa na cenę akcji przedsiębiorstw usługowych

Jeśli chodzi o czynniki obiektywne, które wpływają na notowania akcji przedsiębiorstw usługowych, to jest ich niemało. Cena akcji odzwierciedla kondycję danego przedsiębiorstwa, na którą oddziałują zarówno decyzje podejmowane przez zarząd spółki, jak i popyt na oferowane przez nią usługi. Żadne spółki nie funkcjonują też w próżni.

Na ich wyniki finansowe wpływ mają: koniunktura w danej branży lub w całej gospodarce, wysokość PKB, czy wysokość stóp procentowych ustalanych w Polsce przez Radę Polityki Pieniężnej.

Dokładna analiza techniczna i fundamentalna, zarówno powyższych jak i wielu innych czynników, pozwala dokładniej przewidzieć ruch cen.

Wybierz strategię handlu akcjami przedsiębiorstw usługowych

W celu osiągnięcia zysku traderzy stosują przeróżne strategie. Jedną z nich jest popularna strategia bottom fishing. Polega ona na kupowaniu akcji o niskich cenach (pozyskiwanych jakby z samego dna), w nadziei, że ich wartość niedługo odnotuje wzrost.

Oczywiście w przypadku tych akcji nie chodzi o drobne wahania w notowaniach (drobne korekty), tylko o duże, wręcz spektakularne wzrosty. W celu otwarcia pozycji na akcjach „wyłowionych z dna” stosuje się analizę techniczną, która pozwala ustalić nowy, długoterminowy trend wzrostowy. Blisko ze strategią bottom fishing związana jest też strategia swingowa.

Strategia swingowa to de facto połączenie strategii bottom fishing i innej popularnej strategii podążania za trendem. Tutaj inwestor działa zgodnie z trendem, ale pozycję zajmuje dopiero w momencie, gdy przewiduje punkt zwrotny w danej tendencji.

Strategia swingowa dotyczy krótkoterminowych ruchów cen, a traderzy na przemian otwierają krótkie i długie pozycje. W przypadku tego stylu niezbędne jest również dokonywanie analizy technicznej, a ryzyko związane z jego wykorzystaniem szacowane jest na średnie do wysokiego. Jeśli zaś chodzi o otwieranie długich i krótkich pozycji, to dokładniej wyjaśniamy to w następnej części.

Zdecyduj czy otworzyć pozycję długą, czy krótką

Większość traderów otwiera pozycje długie. Inaczej mówiąc, stawia na długą sprzedaż, czyli na wzrosty cen akcji. Otwieranie pozycji długich doradza się także początkującym inwestorom z uwagi na to, że skutki tej strategii są znacznie bardziej przewidywalne.

Na pozycji długiej zarabiamy w momencie, gdy wartość zakupionych akcji wzrasta, a tracimy, gdy wartość ta maleje wbrew naszym oczekiwaniom. Jeśli z kolei chodzi o pozycję krótką, to polega ona na sprzedaży akcji i zarabianiu na spadkach ich wartości. Spadki jest jednak znacznie trudniej przewidzieć, toteż prognozowany zysk jest wprost proporcjonalny do podejmowanego ryzyka.

Wyznacz sobie ograniczenia

Najważniejszym celem tradingu jest osiągnięcie zysku – to chyba oczywiste. Ale, jak radzą nam doświadczeni traderzy, przede wszystkim nie powinniśmy dopuścić do utraty kapitału. Zysk pozostaje zatem naszym nadrzędnym celem, ale w tyle głowy musimy mieć przez cały czas ochronę kapitału.

Jak zatem chronić środki inwestowane na giełdzie? Najprostszym sposobem jest wykorzystanie w tym celu zlecenia stop-loss. Zlecenie pozwala uchronić się przed większą stratą w momencie, gdy nie sprawdzą się nasze przewidywania co do wzrostu/spadku cen akcji. Bez takiego automatycznego hamulca możemy narazić się na spore ryzyko. Straty bywają dotklliwe.

Akcje usług handlowych: ryzyko

Każde inwestowanie środków finansowych na giełdzie lub na rynku pozagiełdowym wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Notowania akcji na giełdzie podlegają regularnym wahaniom i czasem nawet dokładne analizy nie pozwalają przewidzieć kaprysów uczestników transakcji finansowych.

Trzeba jednak wiedzieć, że znacznie większym ryzykiem obarczone jest otwieranie pozycji krótkich – na spadki, niż długich – na wzrosty. Dlatego też grania na spadki nie zaleca się początkującym traderom.

Poza tym osoby niedoświadczone nie powinny korzystać z mechanizmu dźwigni finansowej. Ta bowiem działa jak miecz obosieczny – może przynieść zarówno spektakularny zysk, jak i stratę.

Akcje usług handlowych: podsumowanie

W porównaniu do inwestycji w inne aktywa, inwestycje w akcje wydają się stosunkowo bezpieczne. Dzięki dużej płynności rynków traderzy mogą otwierać pozycje na akcjach w zasadzie w dowolnym momencie.

Jednak spekulowanie na cenach akcji z pewnością wymaga przyjęcia odpowiedniej strategii, cierpliwego czekania, zachowania chłodnej głowy i odpowiedniego zabezpieczania kapitału.

Każdy trader musi regularnie śledzić dane mikro- i makroekonomiczne, a także zgłębiać je za pomocą analizy technicznej lub fundamentalnej. Profesjonalny trading to nie zabawa – w grę wchodzą realne, duże pieniądze. A te można równie szybko zarobić, co stracić.