Jak handlować ropą naftową

Kontrakty CFD, czyli kontrakty na różnice kursowe, to stosunkowo nowy instrument finansowy, stanowiący istotny element rynku pozagiełdowego. Zaletą CFD jest to, że trader nie kupuje fizycznie żadnych aktywów bazowych, a jedynie zakłada się z brokerem odnośnie ruchu cen tych aktywów na rynkach regulowanych.